ferieboligerstorbyaktiviteter
costa.brava_catalonien

Barcelona

Barcelona er Cataloniens hovedby og med 1,5 mio. indbyggere den næststørste by i Spanien. Barcelonas beliggenhed mellem havet og bjer­gene gør den til en spæn­dende by med et meget vari­eret ud­bud af se­vær­dig­heder også i op­lan­det, både hvad an­går kul­tur, natur, ga­stro­nomi, kunst m.v.

Barcelona betegnes som en af de mest mo­der­ne, kosmo­po­li­tiske og avant­gar­di­sti­ske byer i Spa­nien.

Det bedste tidspunkt for et besøg i Bar­ce­lo­na er maj/ juni el­ler sep­tember/ok­to­ber, hvor tem­pera­tu­rerne er mest be­hage­lige for et stor­by­be­søg.

Besøg fx Barcelonas gamle bydel (barrio go­tic) med Pi­casso-mu­se­et og de mid­del­al­der­lige kvar­te­rer med mas­ser af små re­stau­ran­ter og café­er. Eller Parc Guëll, den fasci­ne­rende og meget utra­di­tio­nel­le park skabt af Bar­ce­lo­nas ver­dens­be­rømte ar­ki­tekt An­toni Gaudí, arki­tek­ten bag Bar­ce­lo­nas var­tegn “La Sa­grada Fa­mi­lia” og de ori­gi­nale og usæd­van­ligt smukke byg­nin­ger i stil­ar­ten ca­ta­lansk mo­der­nisme, som man finder rundt om­kring i Bar­ce­lona.

Barcelona har en overdådighed af kul­tur­rig­domme og kunst­hi­sto­ri­ske mo­nu­men­ter, fx ro­mer­ske kirker.

Byen rummer et stort udbud af kul­tu­rel­le be­given­heder i form af fx kunst­ud­stil­lin­ger af kunst­ne­re som Dali, Gaudí, Miro, Pi­ca­sso, kon­cer­ter og tea­ter­fore­stil­lin­ger.

Ofte mødes de lokale foran katedralen for sam­men at ud­øve deres tradi­tio­nel­le dans, sar­da­naen.

Endelig skal man ikke glemme Barcelonas “hjer­te”, ram­blaerne, hvor al­le slags kunst­nere hol­der til med hver deres spe­ci­ale: Kunst­ma­lere, mu­si­kere, gøg­lere, tryl­le­kunst­ne­re, m.v. og mange for­skel­lige boder. Langs ram­bla­en fin­der man små side­gader med spæn­dende re­stau­ran­ter og et stort føde­vare­mar­ked.

Sluttelig skal nævnes Barcelonas liv­lige hav­ne­om­råder og skøn­ne sand­strande.

Kort sagt: Barcelona har alt, hvad man kan ønske sig af en spændende storbyferie.

Video:

barcelona.strandBarcelona 2

 Barcelona 1
Klik på kort Sovevær. Personer Klik på billede Type Reference
Ferieboliger i Barcelona 1 2 (4) Lejlighed med aircondition og WiFi Lejlighed
med aircon og gratis WiFi
 BA-R32
bta.ed1  2  4 barcelona.bta-ed02 Lejlighed
med aircon og gratis WiFi
 BTA-ED
Ferieboliger i Barcelona  2  4 (5) Lejlighed med aircondition og WiFi Lejlighed
med terrasse,
aircon og gratis WiFi
 BA-EC
Ferieboliger i Barcelona  2  4 (5) Penthouse­lejlighed med aircondition og WiFi Penthouse­lejlighed
med terrasse,
aircon og gratis WiFi
 BA-ASF
Ferieboliger i Barcelona 2 4 (6) Centralt beliggende lejlighed Lejlighed
med balkon,
aircon og gratis WiFi
 BA-BB33

Vi har meget mere i Barcelona – kontakt os med dine ønsker.
Print Friendly, PDF & Email